nl

De gewestelijke entiteit

De gewestelijke entiteit is samengesteld uit de diensten van de regering, d.w.z. de administratie (de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) die het regeringsbeleid uitvoert,  alsook de autonome bestuursinstellingen die onder de sectoriële code 13.12, rubriek “Besturen van federale staten”, van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen vallen, dat vervat is in de Europese Verordening nr. 222333///96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap.