nl

De Coördinatiecel

Deze cel ondersteunt de administratieve eenheden van BFB op gebied van het beheer van human ressources, juridische bijstand, communicatie en verschillende projecten, waaronder informatica. 

Ze coördonneert en volgt het globale beheersactieplan van BFB op (oriënteringsnota/-brief) teneinde een gemeenschappelijke visie voor het bestuur tot stand te brengen en de banden te versterken met alle betrokken partijen, waaronder de partners. 

Zij is belast met de informatiedoorstroming tussen de administratieve eenheden en de harmonisering van de goede praktijken.

 

Organigram Coordinatiecel