nl

De begrotingscyclus

De begrotingscyclus, met andere woorden het opstellen, uitvoeren en afsluiten van de begroting voor een gegeven jaar, duurt per definitie meer dan een jaar.

De regering moet immers eerst een ontwerp van begroting voorbereiden en opstellen, dat dan door het parlement aangenomen moet worden. De uitvoering van de begroting resulteert in het opmaken van de definitieve begrotingsrekening door de regering. Ook deze rekening moet door het parlement aangenomen worden.

De begrotingscyclus loopt over een periode van drie jaar en omvat drie hoofdfasen:

de voorbereidende fase, zijnde de uitwerking van de begroting, vangt aan in het jaar dat aan het betrokken begrotingsjaar voorafgaat;

de uitvoeringsfase van de begroting, die samenvalt met het betrokken begrotingsjaar;

de afsluitingsfase (aflegging van de rekeningen), met andere woorden het opstellen van de algemene rekeningen en de ordonnantie met de eindregeling (realisatie). Deze fase vindt plaats tijdens het jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar.

 

Indicatieve tijdlijn begroting jaar x