nl

De begrotingscorrespondent

De begrotingscorrespondent staat in voor de coördinatie, de centralisatie, de verificatie en de consolidatie van alle begrotingsinformatie. Hij verzekert de overmaking ervan binnen de gestelde termijnen aan de Directie Begroting van de GOB, de bevoegde Inspecteur van Financiën, de afgevaardigde van de minister van Begroting of de regeringscommissaris meer bepaald in het kader van de voorbereiding van de initiële of aangepaste begroting.

Hij verzekert de link tussen zijn bestuur van de GOB of instelling en de Directie Begroting van de GOB bij de voorbereiding van de begroting.

Alle begrotingscorrespondenten maken deel uit van het administratieve begrotingscomité, dat voorgezeten wordt door de directeur van de Directie Begroting van de GOB. Het comité behandelt alle kwesties betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de begroting. (uittreksels uit het besluit van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, evenals de begrotingsgemaak).