nl

De afsluitingsfase

Na afloop van het begrotingsjaar moet de regering aan het parlement een document voorleggen waarin de resultaten van de begrotingsuitvoering (ontvangsten en uitgaven) meegedeeld worden. Het gaat om de ordonnantie houdende eindregeling van de begroting. Waar nodig worden fouten verbeterd en tekorten aangezuiverd. Zo weet het parlement of de regering haar doelstellingen verwezenlijkt heeft en of de ramingen juist gebleken zijn.