nl

De Controleur van de vastleggingen en vereffeningen

Conform artikel 74, 2de lid van de OOBBC gaat de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen de correcte toepassing na van de wettelijke en reglementaire voorschriften en meer bepaald de begrotingsbeginselen en de regels inzake overheidsopdrachten en toekenning van subsidies.

De hoofdtaak van de Controleur van de vastleggingen en vereffeningen, aangesteld door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is meer bepaald erover te waken dat de begrotingskredieten niet overschreden worden. Hij ziet er ook op toe dat een uitgave die hem werd voorgelegd, wordt geboekt in de juiste basisrubriek (begrotingsitem) en dat de procedures voor toekenning van subsidies of voor plaatsing van overheidsopdrachten nageleefd worden. Door zijn visum te geven, gaat hij akkoord met deze twee essentiële punten.