nl

De Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

De Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen, aangesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, waakt erover dat de begrotingskredieten niet overschreden worden, dat elke uitgave correct wordt geboekt in de juiste basisrubriek (begrotingsartikel) en hij ziet toe op de naleving van de procedures voor toekenning van subsidies of voor de gunning van overheidsopdrachten. Door zijn visum te geven, verleent hij zijn goedkeuring met betrekking tot deze twee essentiële punten.

 


 

Een vastlegging maken

Een vereffening maken

Het visum van de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Een vastleggings- en vereffeningsdossier samenstellen