nl

Controle van de rekenplichtigen

De directie vervult de rol van toezichtsorgaan die haar toegekend is door het BBHR betreffende de financiële actoren.

In dit verband ziet ze erop toe dat de rekenplichtigen en mandatarissen de wetgeving en de verordeningen naleven.

Als toezichtsorgaan zorgt ze voor de aanstelling van de rekenplichtigen door hun aanstellingsbesluit op te stellen en biedt ze hen ook logistieke ondersteuning en advies.

Als uniek contactpunt (SPOC) beheert ze de financiële rekeningen van de kabinetten en van de GOB bij de gewestelijke kassier, alsook de rekeningen van de economische en handelsattachés in het buitenland. 

Ze controleert de aanvragen van voorschotten die door de beheerders van voorschotten worden voorgelegd. Ze controleert ook de beheersrekeningen van de rekenplichtigen (kabinetten en de GOB), alsook die van de economische en handelsattachés in het buitenland en gaat de rechtmatigheid en de regelmatigheid van de voorgelegde uitgaven na.

Ze maakt de beheersrekeningen over aan het Rekenhof en meldt de kwijtingen aan de betrokkenen.

De directie vervult deze opdracht van toezichtsorgaan ook voor bepaalde autonome bestuursinstellingen van eerste categorie die ervoor gekozen hebben deze activiteit aan de directie te delegeren. (bv. Innoviris, DBDMH, Net Brussel)