nl

Boekhoudkundige controle

De boekhoudkundige controle is een geheel van boekhoudkundige procedures dat waarborgt dat de juistheid en de betrouwbaarheid wordt gecontroleerd van de inschrijvingen in de rekeningen en in de andere boekhoudkundige documenten en dat de bescherming verzekert van het vermogen volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten.

Deze controle wordt uitgeoefend door de Gewestelijke Boekhouder of door de boekhouder van de instelling die deel uitmaakt van de boekhoudkundige entiteit.