nl

Begroting 2020

Algemene toelichting bij de begroting

De algemene toelichting bij de begroting, die de link legt tussen de twee volgende documenten, bevat de saldi die resulteren uit de begrotingsverrichtingen en detailleert de beleidslijn van de Regering voor een bepaald jaar.

Maken ook deel uit van de algemene toelichting: de beleidsbrieven (deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5, en deel 6).

Maakt ook deel uit van de algemene toelichting: de gendernota.

Middelenbegroting

  • Initiëel

De ordonnantie houdende de Middelenbegroting voor de ontvangsten voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

  • Aanpassing

De ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Verslag uitgebracht namens de commissie voor de financien en de algemene zaken

 

Algemene uitgavenbegroting

  • Initiëel

De ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting voor de uitgaven , "de mantel" en tabellen inbegrepen, voorzien voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de autonome bestuursinstellingen van 1e en 2e categorie (deel 1, deel 2deel 3deel 4deel 5 en deel 6).

  • Aanpassing

De ordonnantie houdende de aanpassing van de de algemene Uitgavenbegroting voor de uitgaven , "de mantel" en tabellen inbegrepen, voorzien voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de autonome bestuursinstellingen van 1e en 2e categorie (deel1deel2deel 3deel 4deel 5deel 6)

Verslag uitgebracht namens de commissie voor de financien en de algemene zaken  + (vervolg 1)

  

Maken ook deel uit van de begroting:

Jaarverslag over de beheerscontrole van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel

Jaarverslag over de beheerscontrole van de autonome bestuursinstellingen van 1e en 2e categorie .