nl

Basiswetgeving voor de consolidatie

Het betreft hier het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen.

Het ESR verdeelt de economie in sectoren (producenten, gezinnen, overheid, rest van de de wereld). Sector 13 omvat de overheidssector.

In deze sector vindt men o.a. de subsector 13.12 van de deelstaatoverheden, waartoe de het Brusselse hoofdstedelijke gewest en zijn AAE's behoren. Dat is de reden voor de consolidatie. De convergentiecriteria wat betreft overheidsfinanciën (Maastricht) zoals het buitensporig overheidstekort (< 3% bnp) en de openbare schuld (< 60% bnp) zijn gedefinieerd door de regels van het SER en zijn van toepassing op de sector van de overheidsdiensten.

VERORDENING (EU) Nr. 549/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie