nl

Basisallocaties

Een basisallocatie is het kleinste onderdeel van de begrotingsstructuur en  stemt overeen met een welbepaalde ontvangst of een welbepaalde uitgave.

Elke basisallocatie heeft een benaming. De benaming bevat steeds :

 • Voor een ontvangst:
  • oorsprong van de ontvangst
  • aard van de ontvangst
 • Voor een uitgave:
  • bestemming of begunstigde
  • aard van de uitgave

Een basisallocatie bestaat uit 13 cijfers, namelijk:

XX.XXX.XX.XX.XXXX

        2 (opdracht)

+      3 (programma)

+      2 (activiteit)

+      2 (volgnummer)

+      4 (economische code)

=    13 (basisallocatie)

De laatste 4 cijfers zijn de economische code.

Een economische code  rangschikt de overheidsuitgaven en -ontvangsten volgens macro-economische criteria (b.v. wedden, werkingsmiddelen, subsidies, overdrachten, investeringen).

Uit de 4 cijfers van de economische code kan men afleiden:

 • om welke verrichting het gaat (lopende verrichting of kapitaalsverrichting)
 • of het een ontvangst of een uitgave betreft
 • en wie de begunstigde (van de uitgave) of de schuldenaar (van de ontvangst) is.

Basisallocaties worden gegroepeerd per activiteit, programma en opdracht.

Volgnummers dienen enkel om de basisallocaties die in dezelfde activiteitsgroep vallen, van elkaar te onderscheiden. Dit gebeurt in de chronologische volgorde van creatie van de opeenvolgende basisallocaties in de loop van de tijd.

Activiteit: stemt overeen met een welbepaalde concrete actie die gevoerd wordt om de doelstelling van het programma waaronder de activiteit valt te realiseren.

Programma: stemt overeen met een specifieke doelstelling die vooropgesteld wordt om de opdracht waaronder het programma valt te realiseren.

Opdracht: stemt overeen met een welbepaald overheidsbeleid in uitoefening van de verschillende gewestelijke bevoegdheden.

Alle opdrachten samen vormen de begroting.