nl

Het administratief beheerscontrolecomité

Dit comité is samengesteld uit de beheerscontrolecorrespondenten  van de GOB en de ABI, de afzonderlijke Cel Beheerscontrole van de GOB, de voorzitters: de directeur-diensthoofd van de Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole, evenals de verantwoordelijke van de Cel Kwaliteit van Brussel Gewestelijke Coördinatie van de GOB.

Het behandelt alle kwesties verbonden aan beheerscontrole, en maakt de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken mogelijk, evenals de intervisie tussen de correspondenten.